• EHBO aan kinderen herhalingsles

  • EHBO bij evenementen

  • Eerste Hulp Bij Ongelukken

  • EHBO bij evenementen

  • Geslaagden jeugd EHBO-B 2017

  • EHBO cursus

  • Jozefrun 2017

  • Schuttersfeest Thorn 2016

Copyright 2018 - EHBO Heel

Ook Diploma Eerste Hulp van Het Oranje Kruis voldoet aan IKK-norm

Houders van het Diploma Eerste Hulp voldoen aan de gestelde IKK  (IKK: Wet op Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang) eisen, zo bevestigt het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Het register wordt daarmee verrijkt met het Diploma Eerste Hulp van Het Oranje Kruis. Eerder was het Certificaat Eerste Hulp aan kinderen van Het Oranje Kruis al opgenomen.

 

Vanaf 1 januari 2018 is het verplicht dat aanwezige werknemers op kinderdagverblijven en peuterspeelzalen in het bezit zijn van een geldig certificaat óf diploma uitgegeven door instanties die worden vermeld in het Register EHBO-certificaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Veel gestelde vragen (FAQ)

Hoeveel herhalingslessen moet ik volgen om mijn EHBO diploma geldig te houden?

Er worden geen eisen gesteld aan het aantal herhalingslessen. Je moet aantonen dat je competent bent. Dat wil zeggen je moet aantonen dat je kennis en kunde in huis hebt om het diploma te verlengen.

Hoeveel herhalingslessen moet ik volgen om mijn AED certificaat geldig te houden?

Om je AED certificaat geldig te houden, moet je een maal in de 2 jaar een herhalingsles volgen. Aanbevolen wordt om dit minimaal jaarlijks te doen.

Waar worden de herhalingslessen gegeven?

Onze thuis locatie is Cultureel Centrum Don Bosco in Heel. Soms komt het voor dat we in verband met drukte moeten uitwijken naar een andere locatie. Als dat zo is wordt dit van te voren gecommuniceerd.

Hoe kan ik me aanmelden voor een herhalingsles?

Ga naar "Mijn EHBO", log in met je gebruikersnaam en wachtwoord. Klik op "Evenementen / herhalingslessen", kies vervolgens de gewenste herhalingsles en klik op "Inschrijven".

Wat kost het lidmaatschap van EHBO Heel?

Het lidmaatschap kost €17,50 per jaar.

end faq

EHBO planning 2017 - 2018

Hier vind je de EHBO planning 2017 - 2018 met o.a. de data van de herhalingslessen. Er is een kleine wijziging voor wat betreft de registratie van de herhalingslessen. De presentielijsten die ingevuld moesten worden bij het bijwonen van een herhalingsles komen te vervallen. Daarvoor in de plaatst komt een online registratie. Dit werkt als volgt.

Je kunt je nu vooraf aanmelden voor een herhalingsles. Dit heeft als voordeel dat wij van te voren kunnen zien hoeveel leden wij kunnen verwachten. Dit vooraf aanmelden is niet verplicht behalve voor de herhalingslessen BLS / AED, omdat hiervoor per tijds-eenheid maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar zijn.

Lees meer: EHBO planning 2017 - 2018

IKK 1 januari 2018: Verplicht EHBO voor kinderopvang


Vanaf 1 januari 2018 zijn kinderdagverblijven en peuterspeelzalen verplicht hun werknemers op te leiden tot eerstehulpverleners. Op elk kinderdagverblijf en peuterspeelzaal moet altijd een werknemer aanwezig zijn met een geldig certificaat Eerste Hulp aan kinderen. Sinds 2015 zijn gastouders al verplicht een geldig en erkend EHBO-certificaat te bezitten.

Lees meer: IKK 1 januari 2018: Verplicht EHBO voor kinderopvang

f t g m